Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

„LABORATORIUM SZKŁA ”

W JELENIEJ GÓRZE ZOSTAŁO OTWARTE „LABORATORIUM SZKŁA ”

 

W piątek 27 września 2019 r. otwarte zostało w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze tak zwane „laboratorium szkła ” – huta szkła, w którym muzeum będzie organizować imprezy z prezentacją produkcji szkła i warsztaty rzemiosła szklarskiego. W uroczystym otwarciu, które obejmowało również konferencję prasową oraz wernisaż wystawy „Szkło i ludziehuty szkła Josefina/Julia”, wzięli udział przedstawiciele Muzeum Szkła i Miasta Nový Bor, wraz z przedstawicielem rady miasta Davidem Mocem.

Rozpoczęciem działalności „laboratorium szkła ”, zakończył nasz polski partner swoją inwestycyjną część projektu grantowego „Szlak szkła w pograniczu czesko –polskim. My w ramach projektu rekonstruujemy dom przysłupowy nr 106 przy ulicy Kalinova, którego dokończenie jest zaplanowane w roku 2021. W międzyczasie odbywać się będą po obu stronach granicy wspólnie organizowane warsztaty, seminaria i inne wydarzenia. Celem projektu jest oprowadzenie szerokiej masy turystów wirtualnym „szlakiem szkła” łączącym dwa regiony szklarskie nie tylko w przeszłości, ale także dziś.

 

Petra Ajšmanová

Muzeum Szkła Nový Bor