Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

EXPONÁT ROKU 2023

BENÁTSKÉ ZRCADLO VE STYLU DRUHÉHO EMPÍRU, OSTROV MURANO, BENÁTKY,

70.- 80. LÉTA 19. STOLETÍ

Ve světoznámém sklářském centru, italských Benátkách, se sklo vyrábělo od raného středověku. Již ve 13. století byla výroba skla z pevniny přemístěna na ostrov Murano, nejen z důvodu nebezpečí požáru, ale také kvůli tajemství výroby skla, které se na ostrově lépe střežilo. Zrcadla se zde vyráběla zřejmě již od počátku 14. století. Teprve s objevem dokonale bezbarvého skla „cristallo“ (Angelo Barovier) v 15. století se mohla výroba plně rozvinout. Vrcholu dosáhla v 16. století. Zrcadla „benátského typu“ s dekorativně pojatým skleněným rámem zdobeným buď bohatě tvarovanými hutními komponenty nebo různě zdobenými dílky z menších zrcadel, se stala symbolem luxusu a dokonalosti. Technika výroby se ale již v průběhu 17. století rozšířila do dalších zemí a výroba žádaných „benátských zrcadel“ se stala výnosným obchodem. Velká a úspěšná zrcadlárna, která benátské výrobě zdatně konkurovala se od roku 1754 nacházela i na panství hrabat Kinských ve Sloupu v Čechách (asi 5 km od Nového Boru).

Toto zrcadlo se podařilo opravit díky velkorysému daru pana Oldřicha Žáčka z České Lípy. S hrdostí a radostí vnímáme skvělou zprávu o tom, že i dnes se najdou filantro-pové a uvědomělí lidé, kteří své prostředky věnují na záchranu kulturního dědictví a zachování tradic pro budoucí generace. Hluboce si tohoto gesta vážíme a děkujeme.

Eliška Vavříčková,

Sklářské muzeum Nový Bor