Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

EXPONÁT ROKU 2020

Karolína Kopřivová Tentaculum

Hutně tvarované a pískované objekty vznikly jako inspirace mořskými sasankami.  Jejich čistý sochařský tvar doplňují sešité skleněné perle tvarované do podoby drobných výběžků připomínajících žahavá ramena těchto dravých tvorů.

Karolína Kopřivová (*1970) pochází se sklářské malířské rodiny. Její otec malíř skla Jan Jankovec byl „Mistrem uměleckého řemesla“. Společně se svou ženou Antonii Jankovcovou, světoznámou sklářskou výtvarnicí a akademickou sochařkou, se celoživotně věnovali malbě na sklo. Při experimentálním přístupu v jejich tvorbě objevili nové malířské techniky.

Po roce studií na sklářském učilišti v Novém Boru se Karolína rozhodla přejít na uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově – obor rytí skla. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze studovala na ateliéru Kov, šperk. Působila jako vedoucí pedagog oboru malované sklo na sklářských školách v Novém Boru, Železném Brodě a Kamenickém Šenově. V současné době je vedoucí oddělení Designu malovaného skla na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově.

Ve své autorské tvorbě se věnovala tavené plastice, navrhovala užitkové a dekorativní sklo například pro firmy Crystalex nebo Moser. Dnes se nejvíce zabývá výrobou autorského šperku ze skla, stříbra, drahých kamenů a vinutých perlí. Je členkou výtvarné skupiny NATĚLO.

Objekty Tentaculum patří mezi krásná díla, která v roce 2019 naše sklářské muzeum získalo z akvizic vzniklých během Mezinárodního sklářského sympozia Nový Bor 2018 – IGS 2018.

Při příležitosti životního jubilea Karolíny Kopřivové a získání těchto originálních objektů do našich sbírek bychom jí tímto chtěli pogratulovat a popřát to nejlepší jak v příští tvorbě, tak i v jejím osobním životě.

TENTACULUM                                                                                                                       

NBS_7404_profi_GUIMG_1973MgrA. Karolína Kopřivová při práci