Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

Řemeslo a Umění

ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2022

Soutěž Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2022 – Cena návštěvníků muzea

Nejvíce návštěvníci ocenili zrcadlo Love od Yulin Huang z HG atelier design z Nového Boru 398 hlasy.
1. místo
LOVE – Yulin Huang (398 hlasů)
SOUTĚŽ ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2022
CENA NÁVŠTĚVNÍKŮ MUZEA
Začátkem října skončila ve sklářském muzeu výstava soutěže Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2022. Soutěžní díla byla v červnu ohodnocena odbornou porotou, která vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Kromě toho měli i samotní návštěvníci muzea po celou dobu trvání výstavy možnost zúčastnit se hlasování a vybrat soutěžní práci, která se nejvíce líbila právě jim samotným. Výstavu shlédlo téměř 6 400 návštěvníků a hlasovacích lístků bylo odevzdáno 5 728. Třetí místo získala se 155 hlasy plastika Akoya od Dominika Pompy, studenta Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ze Železného Brodu. Na druhém místě se s počtem 211 hlasů umístila plastika Eco od Petry Hřebačkové z Prahy. Nejvíce návštěvníci ocenili zrcadlo Love od Yulin Huang z HG atelier design z Nového Boru 398 hlasy.
Všem oceněným gratulujeme! Zároveň nás těší, že žádný vystavený exponát letošního Řemesla a Umění nezůstal bez hlasu. Děkujeme našim návštěvníkům za hlasování a především všem účastníkům soutěže Řemeslo a Umění ve skle za jejich krásné práce. Slavnostní vyhlášení Ceny návštěvníků muzea proběhlo na zahájení vernisáže designéra Františka Jungvirta 21. 10. 2022 a výherkyni Yulin Huang byl předán diplom a věcný dar.
1. místo
LOVE – Yulin Huang (398 hlasů)
2. místo
ECO – Petra Hřebačková (211 hlasů)
3. místo
AKOYA – Dominik Pompa (155 hlasů)

OCENĚNÉ A VÍTĚZNÉ PRÁCE

ČESTNÁ UZNÁNÍ

RU22_pozvanka.inddRU22_plakat-TISK.indd

FB

SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR již podesáté vyhlašuje pod patronátem starosty města Nový Bor Mgr. Jaromíra Dvořáka sklářskou soutěž Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor a dovoluje si Vás vyzvat k aktivní účasti.

Soutěž proběhne od 8. 5. do 17. 6. 2022 a je otevřena všem bez ohledu na věk, vzdělání, profesi či techniku zpracování. Budou přijaty všechny práce, které splňují soutěžní podmínky.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Pokud se chcete soutěže zúčastnit, je třeba:

a) řádně se přihlásit – do 8. 5. 2022 poslat PŘIHLÁŠKU. Přihlášku prosím vyplňte elektronicky

na glassmuseum.cz/prihlaska.

 ŘaU_2022_PROPOZICE

ŘaU_2022_PŘIHLÁŠKA+DOTAZNÍK

b) zaplatit účastnický poplatek – do 8. 5. 2022 poslat na účet Města Nový Bor
č. 19-525421/0100, variabilní symbol 1104000170 poplatek 300 Kč (studenti 100 Kč). Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

c) odevzdat do 29. 5. 2022 soutěžní práci do Sklářského muzea Nový Bor spolu

s vyplněným DOTAZNÍKEM. Soutěž je anonymní, proto prosím dotazník odevzdejte v zalepené obálce. Obálka a soutěžní práce musí být označeny shodným heslem a kategorií, do níž účastník svou práci přihlašuje. Pokud soutěžní práci nebudete do muzea předávat osobně, doplňte ji fotografií nebo nákresem způsobu instalace.

Práce musí být ze skla. Pokud jde o kombinaci technik a materiálů, musí sklo převažovat.  Každý účastník může předložit pouze jednu soutěžní práci (soubor nebo vícedílný objekt je brán a hodnocen jako jedna práce).

Objekt o rozměrech větších než 1x1x1 m může být přihlášen pouze po předchozí konzultaci se sklářským muzeem.

Soutěžní práce mohou být výsledkem spolupráce více lidí, např. řemeslníka s výtvarníkem či technologem, tyto informace však musí být pravdivě uvedeny v dotazníku.

Práce nesmí být starší než 3 roky.

Účastník přihlásí svou práci do jedné z níže uvedených kategorií:

  1. Malované sklo
  2. Ryté sklo
  3. Hutní sklo
  4. Broušené sklo
  5. Skleněná plastika a objekt
  6. Kombinované techniky
  7. Design užitkového skla
  8. Fusing a příbuzné techniky

 PRŮBĚH SOUTĚŽE A HODNOCENÍ:

 

Hodnocení probíhá anonymně, jen na základě hesla, kterým soutěžící svou práci označí.

Soutěžní práce budou hodnoceny odbornou porotou. Přihlíženo bude nejen ke kvalitě řemeslného zpracování      a výtvarné úrovni, ale také k originalitě nápadu nebo inovativnímu technologickému postupu.

V každé kategorii bude vyhodnocena a oceněna jedna práce. Pokud kategorie nebude dostatečně zastoupena, může se porota rozhodnout vítěze nevyhlásit.

Zvláštní cena Karla Rybáčka, která je udělována napříč kategoriemi, je dotována finančním příspěvkem ve výši 20 000 Kč. Po skončení výstavy bude vyhlášena také
Cena návštěvníků muzea.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. 6. 2022 během slavnostní vernisáže výstavy všech soutěžních prací. Vítězům budou předány diplomy a věcné dary.

Výstava Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2022 potrvá ve Sklářském muzeu Nový Bor do 2. 10. 2022.

POZOR:

Po dobu konání soutěže a následné výstavy nepřebírá muzeum odpovědnost za soutěžní práce. Případné pojištění je věcí soutěžících.

Sklářské muzeum si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práci, která by propagovala extrémistické či xenofobní názory nebo byla v rozporu s etickým a morálním přesvědčením pořadatele a odborné poroty.

Hlavním cílem soutěže je podpora českého skla v celé jeho šíři a různorodosti. Proto tradičně vystavujeme všechny soutěžní práce. Výstava ve sklářském muzeu probíhá během hlavní turistické sezóny a má velkou návštěvnost. Doufáme spolu s Vámi, že se nám podaří touto cestou opět zprostředkovat inspirativní podněty, nápady, oslovit nové zájemce o studium sklářských oborů i potenciální zákazníky sklářských firem.

Pořádání soutěže Řemeslo a Umění ve skle je jednou z možností, jak může novoborské muzeum obohacovat sbírku o kvalitní přírůstky a dokumentovat současnou sklářskou tvorbu. Proto i tentokrát budeme rádi, když se rozhodnete svou soutěžní práci věnovat do muzejní sbírky.

Těšíme se na Vaši účast!

 

Sklářské muzeum Nový Bor, nám. Míru 105, 473 01 Nový Bor

Tel.: + 420 487 726 196

E- mail: muzeum@novy-bor.cz

www.glassmuseum.eu

https://www.facebook.com/SklarskeMuzeumNovyBor/