Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

Fotogalerie

STÁLÁ EXPOZICE

Stálá expozice Sklářského muzea Nový Bor byla zmodernizována a nově otevřena v září roku 2013, kdy nahradila expozici předchozí, která zde byla dlouhých 20 let. Expozice se rozkládá ve dvou podlažích a je dělena dle zdobících technik na čtyři oddíly (ryté, hutní, broušené a malované sklo). Vyjma malovaného skla jsou tyto oddíly doplněny o historické modely sklářské hutě, brusičské a rytecké dílny. Stálá expozice představuje 8 % z celkové muzejní sbírky, která je umístěná ve třech depozitářích. Expozici, jež znázorňuje vývoj českého skla od 18. století až do současnosti, provázejí i vitríny zabývající se sklářskou technologií.

IMG_0202zmen IMG_0199zmen IMG_0196zmen

IMG_0189zman IMG_0167zmen IMG_0129zmen

IMG_0126zmen IMG_0107 IMG_0100

Fotografie: Jiří Koudelka