Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

FESTIWAL SZKLA

Festiwal szkła popr plakat FB

POLSKO-CZESKI FESTIWAL SZKLA
16. – 20. července
Pozvánka do Krkonošského muzea v Jelení Hoře
V Jelení hoře v Polsku pořádá naše přeshraniční partnerské muzeum POLSKO-CZESKI FESTIWAL SZKLA. V rámci této akce je vstup do Sklářské laboratoře zdarma, ta byla postavena díky společnému projektu Cesta-skla v česko-polském příhraničí, který byl financován z grantu Evropskou unií z fondu „Překračujeme hranice 2014-2020“.