Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

EXPONÁT ROKU 2019

NB_3213_profi_MD

Vincenz Janke (1769 – 1838)

V letošním roce si připomínáme 250. výročí narození  Vincenze  Jankeho, mistra podmaleb,
jehož dílo se po letech dočkalo náležitého uznání.
Technika podmalby na plochém skle se začala rozvíjet v českých zemích na sklonku 16. století na dvoře císaře Rudolfa II. Postupně se stala velmi oblíbenou a zabývalo se jí nejen mnoho malířských dílen vysoké úrovně, ale i spousta víceméně lidových malířů, kterým byla malba za studena (nevypalovacími barvami) snadno dostupná.  Náměty byly především výjevy ze života Krista a ostatních svatých, případně dobové žánrové výjevy či alegorie.
Ke špičce tohoto malířského řemesla patřil právě Vincenz Janke, rodák ze Skalice u České Lípy.
V Novém Boru (tehdejší Haidě) si postavil dům s dílnou, kde vznikaly jeho podmalby, prodávané prostřednictvím obchodníků po celé Evropě. Některé se dostaly také do Augsburgu, centra podmaleb 2. poloviny 18. století, kde byly mylně připisovány tamním malířům skla. Teprve spoluprací mezi badateli bylo zjištěno, že tajemný název „Hayde“ v signatuře není jméno výrobce, ale městečka v severních Čechách, dnes známého jako Nový Bor.
Zásluhou Severočeského muzea v Liberci a Kunstsammlungen und Museen Augsburg byla realizována v r. 2017 rozsáhlá výstava podmaleb z dílny Vincenze Jankeho, tohoto mimořádně nadaného malíře, jehož do té doby téměř nikdo neznal. Do Severočeského muzea v Liberci byla tehdy soustředěna díla, která se nacházejí v mnoha muzejních institucích. Pro Jankeho dílnu pracovalo více malířů, čemuž nasvědčují odchylky v malířském rukopise, zmapováno je více než 200 podmaleb z jeho okruhu.
Ve Sklářském muzeu v Novém Boru se bohužel nachází pouze jediné dílo Vincenze Jankeho, a to podmalba s výjevem Kalvárie, která byla pro účely výstavy v Liberci zrestaurována a nově adjustována do jednoduchého dřevěného rámu. Patří mezi velmi dobře zvládnuté mistrovy práce a je o to cennější, že je jím také signována. Bezesporu jde o velmi cenný doklad díla Vincenze Jankeho, které nás bude letos provázet stálou expozicí muzea a připomene nám šíři možností sklářského řemesla a malířské dovednosti.