Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

EXPONÁT ROKU 2018

 

Vázy z mléčného skla z původní sbírky muzea, malované emaily, malíř Eduard Rösler, 1892Váza z mléčného skla z původní sbírky muzea, malované emaily, malíř Eduard Rösler, 1892

Váza z mléčného skla z původní sbírky muzea, malovaná emaily a zlatem, malíř Josef Pohl, cca 1905

 

Vázy z mléčného skla z původní sbírky muzea, malované emaily, malíř Eduard Rösler, 1892

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váza z mléčného skla z původní sbírky muzea, malovaná emaily            a zlatem, malíř Josef Pohl, cca 1905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nejen) Muzejní výročí – EXPONÁT ROKU 2018

Rok 2018 se všeobecně nese v duchu připomínky 100 let od vzniku samostatného Československého státu a 25 let od vzniku České republiky. Tato jubilea připomeneme již v dubnu výstavou „Sklo ve službách politiky“.

Naše muzeum má však v tomto roce ještě další důvody k oslavě. A to hned několik. Sklářské muzeum, původně muzeum skla a porcelánu, bylo založeno v roce 1893 a slaví tedy 125 let své existence. Kromě toho si letos připomínáme 65 let muzea v jeho současném sídle, tedy krásném domě čp. 105 na novoborském náměstí. Až do druhé světové války sídlilo muzeum v budově dnešní radnice. Během války a těsně po ní byly sbírky mnohokrát stěhovány po několika provizoriích, až nakonec v roce 1953 našlo muzeum své útočiště v domě, který postavil obchodník se sklem Johann C. Socher. Také další majitelé, rodina Rautenstrauchů, patřili k významným osobnostem města. A zdá se tak téměř symbolické, že právě v tomto domě s jedinečným Geniem Loci, získalo sklářské muzeum v roce 1953 své důstojné a trvalé sídlo a 1. května téhož roku zde uvítalo své první návštěvníky. V 60. letech se v souladu s tehdejší státní politikou celé novoborské muzeum stalo pobočkou Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Samostatnost zpět získalo po roce 1989. Zanedlouho potom se však zjistilo, že díky administrativní chybě ve smlouvě je muzeum jako instituce samostatné, ale sbírka zůstává i nadále v majetku státu a pod správou jabloneckého muzea. Tuto mrzutou situaci řešilo muzeum i město intenzivně 15 let. Na sklonku loňského roku se to konečně podařilo a na základě výjimky vlády ČR se městu sbírka navrátila.

Ukázkou z nejstaršího dochovaného katalogu muzea z roku 1930 bychom rádi připomněli, že cíl, se kterým muzeum skláři před 125 zakládali, a sice uchovávat autentické doklady krásného řemesla a vyprávět skrze ně příběhy dalším generacím, se nezměnil.

Sbírka, která začala pílí a obětavostí místní lidí vznikat již na konci 19. století, je opět naše. A dodnes nás nutí obdivovat řemeslnou dokonalost místních malířů, nadání místních návrhářů a výtvarníků a neobyčejné schopnosti místních obchodníků.

 

Eliška Vavříčková, Sklářské muzeum Nový Bor