Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

MUZEJNÍ NOC 2024

Zveme malé i velké dobrodruhy na 14. ročník Muzejní noci s podtitulem VZHŮRU NA PALUBU! Přijďte s námi zažít dobrodružnou cestu se sklem až do zámoří a třeba najdete na konci cesty i poklad 😊

Čekají Vás soutěže, balónková show a také kreativní dílny jako třeba tisk na látky. Kdo bude chtít, může si přinést a potisknout i vlastní tričko.

Začínáme v 16:00h.

Těšíme se na Vás!

Pozvánka na komentovanou prohlídku výstavy 100x pavel hlava

Plán výstav a akcí pro rok 2024

100x PAVEL HLAVA

Výstava ke stému výročí narození sklářského výtvarníka a designéra

Sklářské muzeum Nový Bor 16.3. – 31.5. 2024

 V letošním roce uplyne 100 let od narození sklářského výtvarníka a designéra Pavla Hlavy (1924 – 2003). Byl to mimořádně všestranný člověk se širokým tvůrčím záběrem. Pocházel ze Semil a ačkoli nebyl ze sklářské rodiny, železnobrodská sklářská škola mu učarovala a rozhodl se ji studovat. Absolvoval oddělení rytí skla u profesorů Ladislava Přenosila a Božetěcha Medka. Své dovednosti dále zdokonaloval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru Karla Štipla. Většinu svého pracovního života (od roku 1957, resp. 1959 až do odchodu do penze v roku 1985) strávil jako výtvarník Ústředí bytové a oděvní kultury (ÚBOK).

Škála technik, výtvarných prostředků a výtvarných poloh, které ve své tvorbě vystřídal je unikátní – od průmyslového designu, přes umělecké řemeslo a malosériovou výrobu, až po ateliérovou tvorbu a realizace v architektuře. Byl jedním z průkopníků volné sklářské tvorby, ale také propagátorem automatické výroby skla. Nápojové sklo podle jeho návrhů je stále ve výrobním programu Crystalexu, a to i 50 let po svém vzniku. Jeho originálně pojaté rytiny ovlivněné soudobým malířstvím, vázy pro jeden květ přezdívané „Kapky“, hutní objekty se vpichy i hranované nádoby se zatavenými kovovými foliemi a tkaninami jsou hojně publikované a patří ke „zlatému fondu“ Československého skla a ikonám československého designu. Do povědomí zahraničních galeristů a sběratelů se zapsal především svou ateliérovou tvorbou. Autorským objektům ze skla se příležitostně věnoval od konce 50. let a měl tak velký podíl na emancipaci českého skla jako plnohodnotného materiálu. Naplno se do volné tvorby ponořil v 80. letech. Dílo Pavla Hlavy bylo představeno na desítkách monografických a více než stovce kolektivních výstav po celém světě a získalo celou řadu ocenění.

Do historie moderního uměleckého skla, ale i Nového Boru se Pavel Hlava zapsal také jako jeden ze zakladatelů Mezinárodního sklářského sympozia IGS. Těžko říci, jaká očekávání měli, když jej v roce 1982 s tehdejším ředitelem Františkem Arnoštem a ostatními zakládali. Z toho, že tato tradice trvá dodnes a letos se zde bude konat již 15. trienále IGS by ale měli bezpochyby radost.

Na výstavu byly laskavě zapůjčeny exponáty a materiály ze soukromých sbírek ing. Zdeňka Parmy a rodiny Hlavičkových – potomků Pavla Hlavy. Díky tomu zde můžeme veřejnosti prezentovat nejen věci typické a známé, ale také řadu věcí osobních a unikátních, existujících pouze v jediném exempláři.

Eliška Vavříčková / kurátorka výstavy

100x PAVEL HLAVA

Srdečně zveme na vernisáž výstavy 100x PAVEL HLAVA, která se bude konat v pátek 15. 3. 2024 od 17 hodin. Výstavu si pak můžete prohlédnout od 16. 3. do 31. 5. 2024.

REVIVE LITHYALIN!

Srdečně zveme na vernisáž výstavy, která se koná 24.11. v 17 hodin ve Sklářském muzeu v Novém Boru

vystavující: Žofia Dubová, Zuzana Gállyová, Lucia Kupcová, Dávid Kurinec, Kristína Ligačová, Palo Macho, Katarína Pozorová, Pavla Pšenicová, Jakub Sojka, Anna Zbořilová

V roce 2022 uskutečnili studenti Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě dva workshopy zaměřené na historickou technologii skla – lithyalin. Konaly se především v atelieru firmy Glassbor CZ v Novém Boru, ve spolupráci se sklárnou Jílek v Kamenickém Šenově a novoborskou sklářskou školou. Lithyalin vynalezl v 19. století sklářský obchodník, malíř a technolog Friedrich Egermann, od jehož úmrtí uplyne v příštím roce neuvěřitelných 160 let. Tato speciální technologie vznikla jako nápodoba drahých kamenů a kombinuje hutní techniku se zušlechtění pomocí lazur.

Studenti experimentovali a zkoumali možnosti této tradiční a unikátní technologie v kontextu současné autorské tvorby a designu. To vše pod vedením Pala Macha, pedagoga VŠVU v Bratislavě a Václava Kuželky, skvělého technologa, který se technologií lazury a lithyalinu zabývá již více než třicet let.

Výstava je prezentací experimentů mladých slovenských autorů a také výzvou k tomu, abychom tradiční techniky ctili a vážili si jich, zároveň se je ale snažili vizuálně posouvat a hledat jejich aktuální uplatnění na poli autorského skla a současného designu.

Eliška Vavříčková, Sklářské muzeum