Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

Soutěž řemeslo a umění ve skle Nový Bor 2016

Cena návštěvníků muzea

Posledního září skončila ve sklářském muzeu výstava muzejní soutěže Řemeslo a Umění ve skle 2016.
Soutěž byla v červnu hodnocena odbornou porotou, která vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Kromě toho měli návštěvníci muzea po celou dobu soutěže možnost zúčastnit se hlasování a vybrat soutěžní práci, která se jim nejvíce líbila. Výstavu navštívilo více než 4 800 osob. Téměř 3 000 návštěvníků se aktivně zapojilo do hlasování a vybralo svého favorita. Na prvním místě se umístila práce s názvem Cinky Link od Bohdany Vydrové z Nového Boru s 259 hlasy, která si již v červnu odnesla ocenění „Vítěz kategorie skleněný objekt.“ Výherkyni byl předán diplom a věcný dar.
Na druhém místě se s počtem 190 hlasů umístila plastika Blue Lagoone od Ludmily Opelkové z Nového Boru a na třetím místě se 157 hlasy plastika Rusalka výtvarnice Lenky Jarošové z Okrouhlé. Všem oceněným ze srdce gratulujeme.
Děkujeme našim návštěvníkům za hlasování a především všem účastníkům soutěže Řemeslo a Umění ve skle, že opět předvedli velký kus práce a dokázali, že řemeslo a umění ve skle není jen prázdný pojem.

Cinky Link od Bohdany Vydrové – 1. místo

vydrova-bohdana_cinky-link

Blue Lagoone od Ludmily Opelkové – 2. místo

opelkova_ludmila_blue_lagoone

Rusalka od Lenky Jarošové – 3. místo

jarošová_lenka_rusalka

 

Sklářské muzeum Nový Bor vyhlašuje pod patronátem starosty města Nový Bor Mgr. Jaromíra Dvořáka sklářskou soutěž Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2016 a dovoluje si Vás vyzvat k aktivní účasti. Soutěž proběhne od 30. 4. do 24. 6. 2016 a je otevřena všem bez ohledu na profesi, živnost, věk či techniku zpracování. Budou přijaty všechny práce, které splňují soutěžní podmínky. Hodnocení prací probíhá anonymně, jen na základě HESLA, kterým soutěžící svou práci označí.

Podmínky soutěže:
Pokud se chcete soutěže zúčastnit, je třeba:
a) včas a řádně se přihlásit, tj. do 30. 4. 2016 odeslat na adresu muzea vyplněnou PŘIHLÁŠKU (elektronická podoba přihlášky je dostupná na www.glassmuseum.eu).
b) zaplatit účastnický poplatek, tj. do 30. 4. 2016 poslat na účet Města Nový Bor č. 19-525421/0100, variabilní symbol 1104000170 poplatek 300 Kč (studenti 100 Kč).
c) odevzdat do 31. 5. 2016 soutěžní práci do Sklářského muzea Nový Bor. Pokud soutěžní práci nebudete do muzea předávat osobně, doplňte ji fotografií nebo nákresem způsobu
instalace.

Práce musí být ze skla, pokud jde o kombinaci technik a materiálů, musí sklo převažovat. Každý účastník může předložit pouze jednu soutěžní práci (soubor nebo vícedílný objekt je brán a hodnocen jako jedna práce). Objekty o rozměrech větších než 1x1x1m může být přihlášena pouze po předchozí konzultaci se sklářským muzeem. Práce nesmí být starší než 3 roky.

Soutěžní práce mohou být výsledkem spolupráce více lidí, např. řemeslníka s výtvarníkem či technologem, tyto informace však musí být pravdivě uvedeny v dotazníku.

Ke stažení: přihláška do soutěže, propozice soutěže


Online přihláška do soutěže


 

Soutěž Řemeslo a Umění ve skle – historie a současnost

Soutěž „Řemeslo a Umění ve skle“ pořádá novoborské muzeum pravidelně jako trienále od roku 1994. Navázalo tím na tradici muzejních soutěží z počátku 20. století. Stejně jako tehdy měla znovuobjevená soutěž podporovat skláře v kreativitě, vzbudit v nich soutěživost a nabídnout jim vzájemné srovnání. Hlavní myšlenkou je podpora a propagace současné sklářské tvorby. Soutěž je otevřená všem, všechny přihlášené práce jsou zařazeny do soutěžního hodnocení a následně vystaveny v novoborském muzeu.

V rámci zachování objektivity je hodnocení anonymní. Porota je složena ze sklářských odborníků. Snahou poroty je najít symbiózu „řemesla“ a „umění“ a ocenit díla, která v sobě mají obojí. Na dobrovolném rozhodnutí autorů vítězných prací je, zda svou práci věnují muzeu. Pro muzeum je to jedna z mála možností, jak dokumentovat a mapovat současnou sklářskou tvorbu. Touto cestou jim děkujeme. Tyto přírůstky se snažíme prezentovat na výstavách, ve stálé muzejní expozici a propagačních tiskovinách muzea.

Posledním konaným ročníkem byla soutěž Řemeslo a Umění ve skle v roce 2012, další ročník soutěže bude vyhlášen v roce 2016. K posunu o jeden rok došlo v souvislosti s převzetím spolupořadatelství Mezinárodních sklářských sympozií, která se také jako trienále konají v ten samý rok. Tímto chceme zaměřit plnou pozornost odborníků, ale i laické veřejnosti a návštěvníků muzea na tuto výjimečnou akci.