Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

propozice

 

SOUTĚŽ ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2019

Sklářské muzeum Nový Bor vyhlašuje pod patronátem starosty města Nový Bor Mgr. Jaromíra Dvořáka sklářskou soutěž Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2019 a dovoluje si Vás vyzvat k aktivní účasti. Tradice těchto soutěží byla založena již v roce 1909 a letos tak slaví 110. výročí.

Soutěž proběhne od 12. 4. do 14. 6. 2019 a je otevřena všem bez ohledu na profesi, živnost, věk či techniku zpracování. Budou přijaty všechny práce, které splňují soutěžní podmínky. Hodnocení prací probíhá anonymně, jen na základě HESLA, kterým soutěžící svou práci označí.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Pokud se chcete soutěže zúčastnit, je třeba:

 a) včas a řádně se přihlásit, do 12. 4. 2019 odeslat na adresu muzea vyplněnou PŘIHLÁŠKU (elektronická podoba přihlášky je dostupná na www.glassmuseum.eu) a souhlas se zpracováním osobních údajů.

b) zaplatit účastnický poplatek, tj. do 12. 4. 2019 poslat na účet Města Nový Bor č. 19-525421/0100, variabilní symbol 1104000170 poplatek 300 Kč (studenti 100 Kč).

c) odevzdat do 17. 5. 2019 soutěžní práci s dotazníkem do Sklářského muzea Nový Bor. Pokud soutěžní práci nebudete do muzea předávat osobně, doplňte ji fotografií nebo nákresem způsobu instalace.

Práce musí být ze skla, pokud jde o kombinaci technik a materiálů, musí sklo převažovat. Každý účastník může předložit pouze jednu soutěžní práci (soubor nebo vícedílný objekt je brán a hodnocen jako jedna práce). Objekt o rozměrech větších než 1x1x1 m může být přihlášen pouze po předchozí konzultaci se sklářským muzeem. Práce nesmí být starší než 3 roky.

Účastník přihlásí svou práci do jedné z níže uvedených kategorií:

  1. Malované sklo
  2. Ryté sklo
  3. Hutní sklo
  4. Broušené sklo
  5. Skleněný objekt
  6. Kombinované techniky
  7. Design užitkového skla
  8. Fusing a příbuzné techniky

Soutěžní práce mohou být výsledkem spolupráce více lidí, např. řemeslníka s výtvarníkem či technologem, tyto informace však musí být pravdivě uvedeny v dotazníku.

Soutěžící vyjádří svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a rovněž s fotografováním a publikováním své soutěžní práce v rámci propagace soutěže a Sklářského muzea Nový Bor.

PRŮBĚH SOUTĚŽE A HODNOCENÍ:

 Po odevzdání budou soutěžní práce anonymně vyhodnoceny odbornou porotou. Bude přihlíženo jednak ke kvalitě řemeslného provedení díla a jeho výtvarné úrovni, ale také k originalitě technologických postupů. V každé kategorii bude vyhodnocena a oceněna jedna práce. (Pokud kategorie nebude dostatečně zastoupena, může se porota rozhodnout vítěze nevyhlásit). Zvláštní cena Karla Rybáčka, která je udělována napříč kategoriemi je dotována finančním příspěvkem ve výši 10 000 Kč. Po skončení výstavy bude vyhlášena také Cena návštěvníků muzea.

Všechny soutěžní práce budou v termínu 14. června – 15. září 2019 vystaveny ve Sklářském muzeu Nový Bor a jména nejúspěšnějších zveřejněna v médiích a tisku. Na slavnostní vernisáži budou vítězům předány diplomy a věcné dary. I tentokrát necháváme na svobodné úvaze účastníků, zda své práce věnují Sklářskému muzeu.

POZOR:

Po dobu konání soutěže a následné výstavy nepřebírá muzeum odpovědnost za soutěžní práce. Případné pojištění je věcí soutěžících. Sklářské muzeum si vyhrazuje právo z výstavy vyřadit práci, která by propagovala extrémistické či xenofobní názory nebo byla v rozporu s etickým a morálním přesvědčením pořadatele a odborné poroty.

 V zájmu úspěšné přípravy soutěže a zachování anonymity účastníků požadujeme:

Soutěžní práce musí být odevzdány nejpozději do 17. 5. 2019

Spolu se soutěžní prací odevzdejte také zalepenou obálku s DOTAZNÍKEM. Práce i obálka musí být označeny shodným heslem a kategorií, do níž účastník svou práci přihlašuje. Obálka bude otevřena až po vyhodnocení soutěže odbornou komisí a jména vítězů budou vyhlášena při slavnostním ukončení soutěže. Dotazníku věnujte prosím patřičnou pozornost, neboť Vámi napsané údaje jsou jediným zdrojem informací o soutěžícím a ty budou uvedeny na diplomech a popiskách výstavy.

Hlavním cílem soutěže je podpora českého skla v celé jeho šíři a různorodosti. Proto tradičně vystavujeme všechny soutěžní práce. Výstava ve sklářském muzeu probíhá během hlavní turistické sezóny a je hojně navštěvovaná. Doufáme spolu s Vámi, že se nám podaří touto cestou zprostředkovat nové podněty, nápady, oslovit nové zájemce o studium sklářských oborů i potenciální zákazníky sklářských firem. Těšíme se na Vaši účast!

Sklářské muzeum Nový Bor, nám. Míru 105, 473 01 Nový Bor

Tel.: 487 726 196

E- mail: muzeum@novy-bor.cz

www.glassmuseum.eu

https://www.facebook.com/SklarskeMuzeumNovyBor/

 

Ke stažení: prihlaska a dotazník do soutěžepropozice soutěže

Online přihláška do soutěže

 

 

Soutěž řemeslo a umění ve skle Nový Bor 2016

Cena návštěvníků muzea

Posledního září skončila ve sklářském muzeu výstava muzejní soutěže Řemeslo a Umění ve skle 2016.
Soutěž byla v červnu hodnocena odbornou porotou, která vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Kromě toho měli návštěvníci muzea po celou dobu soutěže možnost zúčastnit se hlasování a vybrat soutěžní práci, která se jim nejvíce líbila. Výstavu navštívilo více než 4 800 osob. Téměř 3 000 návštěvníků se aktivně zapojilo do hlasování a vybralo svého favorita. Na prvním místě se umístila práce s názvem Cinky Link od Bohdany Vydrové z Nového Boru s 259 hlasy, která si již v červnu odnesla ocenění „Vítěz kategorie skleněný objekt.“ Výherkyni byl předán diplom a věcný dar.
Na druhém místě se s počtem 190 hlasů umístila plastika Blue Lagoone od Ludmily Opelkové z Nového Boru a na třetím místě se 157 hlasy plastika Rusalka výtvarnice Lenky Jarošové z Okrouhlé. Všem oceněným ze srdce gratulujeme.
Děkujeme našim návštěvníkům za hlasování a především všem účastníkům soutěže Řemeslo a Umění ve skle, že opět předvedli velký kus práce a dokázali, že řemeslo a umění ve skle není jen prázdný pojem.

Cinky Link od Bohdany Vydrové – 1. místo

vydrova-bohdana_cinky-link

Blue Lagoone od Ludmily Opelkové – 2. místo

opelkova_ludmila_blue_lagoone

Rusalka od Lenky Jarošové – 3. místo

jarošová_lenka_rusalka

 

Soutěž Řemeslo a Umění ve skle – historie a současnost

Soutěž „Řemeslo a Umění ve skle“ pořádá novoborské muzeum pravidelně jako trienále od roku 1994. Navázalo tím na tradici muzejních soutěží z počátku 20. století. Stejně jako tehdy měla znovuobjevená soutěž podporovat skláře v kreativitě, vzbudit v nich soutěživost a nabídnout jim vzájemné srovnání. Hlavní myšlenkou je podpora a propagace současné sklářské tvorby. Soutěž je otevřená všem, všechny přihlášené práce jsou zařazeny do soutěžního hodnocení a následně vystaveny v novoborském muzeu.

V rámci zachování objektivity je hodnocení anonymní. Porota je složena ze sklářských odborníků. Snahou poroty je najít symbiózu „řemesla“ a „umění“ a ocenit díla, která v sobě mají obojí. Na dobrovolném rozhodnutí autorů vítězných prací je, zda svou práci věnují muzeu. Pro muzeum je to jedna z mála možností, jak dokumentovat a mapovat současnou sklářskou tvorbu. Touto cestou jim děkujeme. Tyto přírůstky se snažíme prezentovat na výstavách, ve stálé muzejní expozici a propagačních tiskovinách muzea.

Posledním konaným ročníkem byla soutěž Řemeslo a Umění ve skle v roce 2012, další ročník soutěže bude vyhlášen v roce 2016. K posunu o jeden rok došlo v souvislosti s převzetím spolupořadatelství Mezinárodních sklářských sympozií, která se také jako trienále konají v ten samý rok. Tímto chceme zaměřit plnou pozornost odborníků, ale i laické veřejnosti a návštěvníků muzea na tuto výjimečnou akci.