Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

Projekt Křišťálové údolí začíná již tento víkend. Naše muzeum je součástí tohoto projektu a v rámci této akce bude muzeum o Víkendu Křišťálového údolí 26. 10. – 27. 10. otevřeno ZDARMA.

vikendkristaloveudoli

JÁRA ŠÁRA – RYTÉ SKLO

Srdečně Vás zveme na výstavu rytého skla – sklářského výtvarníka Jaroslava Šáry.

plakat

Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově, oboru rytí skla,  pokračoval Mgr. Jaroslav Šára, DiS. ve studiu rytí skla na Vyšší odborné škole sklářské v Novém Boru. V roce 2009 absolvoval v oboru užité umění – přírodní materiály na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Intenzivně se věnuje klasickému rytí skla a tvorbě historických replik, kde je prioritou zachování tradičních postupů a dosažení nejvyšší kvality.

Jaroslav svou prací navazuje na bohatou regionální tradici a usiluje o využití této techniky v designech současného nápojového skla, svítidel, architektury a dalších oblastí užitého umění se zaměřením na využití optických, světlo vodivých a estetických vlastností skleněného materiálu. Jeho cílem je toto jedinečné řemeslo inovativně využít v nových souvislostech a najít pro rytinu mnohostranné, běžné i luxusní využití.

Intenzivně se také věnuje pedagogické činnosti a spolupracuje s několika institucemi a organizacemi na vzdělávání laiků i profesionálů, mimo jiné například v americké Pilchuck Glass School.

PF 2019