Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

Soutěž Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2022 – Cena návštěvníků muzea

Nejvíce návštěvníci ocenili zrcadlo Love od Yulin Huang z HG atelier design z Nového Boru 398 hlasy.

1. místo
LOVE – Yulin Huang (398 hlasů)

SOUTĚŽ ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2022
CENA NÁVŠTĚVNÍKŮ MUZEA
Začátkem října skončila ve sklářském muzeu výstava soutěže Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2022. Soutěžní díla byla v červnu ohodnocena odbornou porotou, která vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Kromě toho měli i samotní návštěvníci muzea po celou dobu trvání výstavy možnost zúčastnit se hlasování a vybrat soutěžní práci, která se nejvíce líbila právě jim samotným. Výstavu shlédlo téměř 6 400 návštěvníků a hlasovacích lístků bylo odevzdáno 5 728. Třetí místo získala se 155 hlasy plastika Akoya od Dominika Pompy, studenta Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ze Železného Brodu. Na druhém místě se s počtem 211 hlasů umístila plastika Eco od Petry Hřebačkové z Prahy. Nejvíce návštěvníci ocenili zrcadlo Love od Yulin Huang z HG atelier design z Nového Boru 398 hlasy.
Všem oceněným gratulujeme! Zároveň nás těší, že žádný vystavený exponát letošního Řemesla a Umění nezůstal bez hlasu. Děkujeme našim návštěvníkům za hlasování a především všem účastníkům soutěže Řemeslo a Umění ve skle za jejich krásné práce. Slavnostní vyhlášení Ceny návštěvníků muzea proběhlo na zahájení vernisáže designéra Františka Jungvirta 21. 10. 2022 a výherkyni Yulin Huang byl předán diplom a věcný dar.
 
1. místo
LOVE – Yulin Huang (398 hlasů)
 
 
2. místo
ECO – Petra Hřebačková (211 hlasů)
 
3. místo
AKOYA – Dominik Pompa (155 hlasů)
 

OCENĚNÉ A VÍTĚZNÉ PRÁCE

ČESTNÁ UZNÁNÍ

RU22_plakat-TISK.indd

Pomalu se nám blíží konec výstavy letošní soutěže Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2022, kdo z vás ji nestihl navštívit, tak má možnost ještě celé září. Výstava končí už 2. října a do té doby můžete i hlasovat pro svého favorita v soutěži o Cenu návštěvníků muzea. Hlasujte pro exponát, který se líbí právě Vám!

PŘIHLÁŠKA ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE 2022

na glassmuseum.cz/prihlaska.

ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2022

FB

SKLÁŘSKÉ MUZEUM NOVÝ BOR již podesáté vyhlašuje pod patronátem starosty města Nový Bor Mgr. Jaromíra Dvořáka sklářskou soutěž Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor a dovoluje si Vás vyzvat k aktivní účasti.

Soutěž proběhne od 8. 5. do 17. 6. 2022 a je otevřena všem bez ohledu na věk, vzdělání, profesi či techniku zpracování. Budou přijaty všechny práce, které splňují soutěžní podmínky.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Pokud se chcete soutěže zúčastnit, je třeba:

a) řádně se přihlásit – do 8. 5. 2022 poslat PŘIHLÁŠKU. Přihlášku prosím vyplňte elektronicky

na glassmuseum.cz/prihlaska.

ŘaU_2022_PROPOZICE

ŘaU_2022_PŘIHLÁŠKA+DOTAZNÍK

b) zaplatit účastnický poplatek – do 8. 5. 2022 poslat na účet Města Nový Bor
č. 19-525421/0100, variabilní symbol 1104000170 poplatek 300 Kč (studenti 100 Kč). Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.

c) odevzdat do 29. 5. 2022 soutěžní práci do Sklářského muzea Nový Bor spolu

s vyplněným DOTAZNÍKEM. Soutěž je anonymní, proto prosím dotazník odevzdejte v zalepené obálce. Obálka a soutěžní práce musí být označeny shodným heslem a kategorií, do níž účastník svou práci přihlašuje. Pokud soutěžní práci nebudete do muzea předávat osobně, doplňte ji fotografií nebo nákresem způsobu instalace.

Práce musí být ze skla. Pokud jde o kombinaci technik a materiálů, musí sklo převažovat. Každý účastník může předložit pouze jednu soutěžní práci (soubor nebo vícedílný objekt je brán a hodnocen jako jedna práce).

Objekt o rozměrech větších než 1x1x1 m může být přihlášen pouze po předchozí konzultaci se sklářským muzeem.

Soutěžní práce mohou být výsledkem spolupráce více lidí, např. řemeslníka s výtvarníkem či technologem, tyto informace však musí být pravdivě uvedeny v dotazníku.

Práce nesmí být starší než 3 roky.

Účastník přihlásí svou práci do jedné z níže uvedených kategorií:

 1. Malované sklo
 2. Ryté sklo
 3. Hutní sklo
 4. Broušené sklo
 5. Skleněná plastika a objekt
 6. Kombinované techniky
 7. Design užitkového skla
 8. Fusing a příbuzné techniky

PRŮBĚH SOUTĚŽE A HODNOCENÍ:

Hodnocení probíhá anonymně, jen na základě hesla, kterým soutěžící svou práci označí.

Soutěžní práce budou hodnoceny odbornou porotou. Přihlíženo bude nejen ke kvalitě řemeslného zpracování a výtvarné úrovni, ale také k originalitě nápadu nebo inovativnímu technologickému postupu.

V každé kategorii bude vyhodnocena a oceněna jedna práce. Pokud kategorie nebude dostatečně zastoupena, může se porota rozhodnout vítěze nevyhlásit.

Zvláštní cena Karla Rybáčka, která je udělována napříč kategoriemi, je dotována finančním příspěvkem ve výši 20 000 Kč. Po skončení výstavy bude vyhlášena také
Cena návštěvníků muzea.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. 6. 2022 během slavnostní vernisáže výstavy všech soutěžních prací. Vítězům budou předány diplomy a věcné dary.

Výstava Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2022 potrvá ve Sklářském muzeu Nový Bor do 2. 10. 2022.

POZOR:

Po dobu konání soutěže a následné výstavy nepřebírá muzeum odpovědnost za soutěžní práce. Případné pojištění je věcí soutěžících.

Sklářské muzeum si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práci, která by propagovala extrémistické či xenofobní názory nebo byla v rozporu s etickým a morálním přesvědčením pořadatele a odborné poroty.

Hlavním cílem soutěže je podpora českého skla v celé jeho šíři a různorodosti. Proto tradičně vystavujeme všechny soutěžní práce. Výstava ve sklářském muzeu probíhá během hlavní turistické sezóny a má velkou návštěvnost. Doufáme spolu s Vámi, že se nám podaří touto cestou opět zprostředkovat inspirativní podněty, nápady, oslovit nové zájemce o studium sklářských oborů i potenciální zákazníky sklářských firem.

Pořádání soutěže Řemeslo a Umění ve skle je jednou z možností, jak může novoborské muzeum obohacovat sbírku o kvalitní přírůstky a dokumentovat současnou sklářskou tvorbu. Proto i tentokrát budeme rádi, když se rozhodnete svou soutěžní práci věnovat do muzejní sbírky.

Těšíme se na Vaši účast!

Sklářské muzeum Nový Bor, nám. Míru 105, 473 01 Nový Bor

Tel.: + 420 487 726 196

E- mail: muzeum@novy-bor.cz

www.glassmuseum.eu

https://www.facebook.com/SklarskeMuzeumNovyBor/

Ř & U 2019 – CENA NÁVŠTĚVNÍKŮ MUZEA

DSCF1739_ořez DSCF1742_ořez

 

 

 

Slavnostní předání 1. místa Ceny návštěvníků muzea pro pana Petra Slavíka na zahájení  vernisáže rytce Járy Šáry 4. 10. 2019

 

 

Hlasovaní se celkem zúčastnilo 3033 návštěvníků. Na 3. místě se umístila práce – Kryštofa Kudláčka s názvem Spása (150 hlasů), 2. místo získal Ladislav Průcha za svítidlo do předsíně Kabát (159 hlasů) a nejvíce hlasy návštěvníci ocenili broušenou Kolekci Jaro od Petra Slavíka (216 hlasů). Vítězům gratulujeme! Zároveň nás těší, že žádný vystavený exponát letošního Řemesla a Umění nezůstal bez hlasu.

1. místo

PETR SLAVÍK – Kolekce Jaro (216 hlasů)

04_Petr_Slavík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo

LADISLAV PRŮCHA – Kabát (159 hlasů)

07_Ladislav_Průcha_01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. místo

KRYŠTOF KUDLÁČEK – Spása (150 hlasů)

SONY DSC

 

SOUTĚŽ ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2019

Sklářské muzeum Nový Bor vyhlašuje pod patronátem starosty města Nový Bor Mgr. Jaromíra Dvořáka sklářskou soutěž Řemeslo a Umění ve skle Nový Bor 2019 a dovoluje si Vás vyzvat k aktivní účasti. Tradice těchto soutěží byla založena již v roce 1909 a letos tak slaví 110. výročí.

Soutěž proběhne od 12. 4. do 14. 6. 2019 a je otevřena všem bez ohledu na profesi, živnost, věk či techniku zpracování. Budou přijaty všechny práce, které splňují soutěžní podmínky. Hodnocení prací probíhá anonymně, jen na základě HESLA, kterým soutěžící svou práci označí.

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Pokud se chcete soutěže zúčastnit, je třeba:

 a) včas a řádně se přihlásit, do 12. 4. 2019 odeslat na adresu muzea vyplněnou PŘIHLÁŠKU (elektronická podoba přihlášky je dostupná na www.glassmuseum.eu) a souhlas se zpracováním osobních údajů.

b) zaplatit účastnický poplatek, tj. do 12. 4. 2019 poslat na účet Města Nový Bor č. 19-525421/0100, variabilní symbol 1104000170 poplatek 300 Kč (studenti 100 Kč).

c) odevzdat do 17. 5. 2019 soutěžní práci s dotazníkem do Sklářského muzea Nový Bor. Pokud soutěžní práci nebudete do muzea předávat osobně, doplňte ji fotografií nebo nákresem způsobu instalace.

Práce musí být ze skla, pokud jde o kombinaci technik a materiálů, musí sklo převažovat. Každý účastník může předložit pouze jednu soutěžní práci (soubor nebo vícedílný objekt je brán a hodnocen jako jedna práce). Objekt o rozměrech větších než 1x1x1 m může být přihlášen pouze po předchozí konzultaci se sklářským muzeem. Práce nesmí být starší než 3 roky.

Účastník přihlásí svou práci do jedné z níže uvedených kategorií:

 1. Malované sklo
 2. Ryté sklo
 3. Hutní sklo
 4. Broušené sklo
 5. Skleněný objekt
 6. Kombinované techniky
 7. Design užitkového skla
 8. Fusing a příbuzné techniky

Soutěžní práce mohou být výsledkem spolupráce více lidí, např. řemeslníka s výtvarníkem či technologem, tyto informace však musí být pravdivě uvedeny v dotazníku.

Soutěžící vyjádří svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a rovněž s fotografováním a publikováním své soutěžní práce v rámci propagace soutěže a Sklářského muzea Nový Bor.

PRŮBĚH SOUTĚŽE A HODNOCENÍ:

 Po odevzdání budou soutěžní práce anonymně vyhodnoceny odbornou porotou. Bude přihlíženo jednak ke kvalitě řemeslného provedení díla a jeho výtvarné úrovni, ale také k originalitě technologických postupů. V každé kategorii bude vyhodnocena a oceněna jedna práce. (Pokud kategorie nebude dostatečně zastoupena, může se porota rozhodnout vítěze nevyhlásit). Zvláštní cena Karla Rybáčka, která je udělována napříč kategoriemi je dotována finančním příspěvkem ve výši 10 000 Kč. Po skončení výstavy bude vyhlášena také Cena návštěvníků muzea.

Všechny soutěžní práce budou v termínu 14. června – 15. září 2019 vystaveny ve Sklářském muzeu Nový Bor a jména nejúspěšnějších zveřejněna v médiích a tisku. Na slavnostní vernisáži budou vítězům předány diplomy a věcné dary. I tentokrát necháváme na svobodné úvaze účastníků, zda své práce věnují Sklářskému muzeu.

POZOR:

Po dobu konání soutěže a následné výstavy nepřebírá muzeum odpovědnost za soutěžní práce. Případné pojištění je věcí soutěžících. Sklářské muzeum si vyhrazuje právo z výstavy vyřadit práci, která by propagovala extrémistické či xenofobní názory nebo byla v rozporu s etickým a morálním přesvědčením pořadatele a odborné poroty.

 V zájmu úspěšné přípravy soutěže a zachování anonymity účastníků požadujeme:

Soutěžní práce musí být odevzdány nejpozději do 17. 5. 2019

Spolu se soutěžní prací odevzdejte také zalepenou obálku s DOTAZNÍKEM. Práce i obálka musí být označeny shodným heslem a kategorií, do níž účastník svou práci přihlašuje. Obálka bude otevřena až po vyhodnocení soutěže odbornou komisí a jména vítězů budou vyhlášena při slavnostním ukončení soutěže. Dotazníku věnujte prosím patřičnou pozornost, neboť Vámi napsané údaje jsou jediným zdrojem informací o soutěžícím a ty budou uvedeny na diplomech a popiskách výstavy.

Hlavním cílem soutěže je podpora českého skla v celé jeho šíři a různorodosti. Proto tradičně vystavujeme všechny soutěžní práce. Výstava ve sklářském muzeu probíhá během hlavní turistické sezóny a je hojně navštěvovaná. Doufáme spolu s Vámi, že se nám podaří touto cestou zprostředkovat nové podněty, nápady, oslovit nové zájemce o studium sklářských oborů i potenciální zákazníky sklářských firem. Těšíme se na Vaši účast!

Sklářské muzeum Nový Bor, nám. Míru 105, 473 01 Nový Bor

Tel.: 487 726 196

E- mail: muzeum@novy-bor.cz

www.glassmuseum.eu

https://www.facebook.com/SklarskeMuzeumNovyBor/

 

Ke stažení: prihlaska a dotazník do soutěžepropozice soutěže

Online přihláška do soutěže

 

 

Soutěž řemeslo a umění ve skle Nový Bor 2016

Cena návštěvníků muzea

Posledního září skončila ve sklářském muzeu výstava muzejní soutěže Řemeslo a Umění ve skle 2016.
Soutěž byla v červnu hodnocena odbornou porotou, která vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Kromě toho měli návštěvníci muzea po celou dobu soutěže možnost zúčastnit se hlasování a vybrat soutěžní práci, která se jim nejvíce líbila. Výstavu navštívilo více než 4 800 osob. Téměř 3 000 návštěvníků se aktivně zapojilo do hlasování a vybralo svého favorita. Na prvním místě se umístila práce s názvem Cinky Link od Bohdany Vydrové z Nového Boru s 259 hlasy, která si již v červnu odnesla ocenění „Vítěz kategorie skleněný objekt.“ Výherkyni byl předán diplom a věcný dar.
Na druhém místě se s počtem 190 hlasů umístila plastika Blue Lagoone od Ludmily Opelkové z Nového Boru a na třetím místě se 157 hlasy plastika Rusalka výtvarnice Lenky Jarošové z Okrouhlé. Všem oceněným ze srdce gratulujeme.
Děkujeme našim návštěvníkům za hlasování a především všem účastníkům soutěže Řemeslo a Umění ve skle, že opět předvedli velký kus práce a dokázali, že řemeslo a umění ve skle není jen prázdný pojem.

Cinky Link od Bohdany Vydrové – 1. místo

vydrova-bohdana_cinky-link

Blue Lagoone od Ludmily Opelkové – 2. místo

opelkova_ludmila_blue_lagoone

Rusalka od Lenky Jarošové – 3. místo

jarošová_lenka_rusalka

 

Soutěž Řemeslo a Umění ve skle – historie a současnost

Soutěž „Řemeslo a Umění ve skle“ pořádá novoborské muzeum pravidelně jako trienále od roku 1994. Navázalo tím na tradici muzejních soutěží z počátku 20. století. Stejně jako tehdy měla znovuobjevená soutěž podporovat skláře v kreativitě, vzbudit v nich soutěživost a nabídnout jim vzájemné srovnání. Hlavní myšlenkou je podpora a propagace současné sklářské tvorby. Soutěž je otevřená všem, všechny přihlášené práce jsou zařazeny do soutěžního hodnocení a následně vystaveny v novoborském muzeu.

V rámci zachování objektivity je hodnocení anonymní. Porota je složena ze sklářských odborníků. Snahou poroty je najít symbiózu „řemesla“ a „umění“ a ocenit díla, která v sobě mají obojí. Na dobrovolném rozhodnutí autorů vítězných prací je, zda svou práci věnují muzeu. Pro muzeum je to jedna z mála možností, jak dokumentovat a mapovat současnou sklářskou tvorbu. Touto cestou jim děkujeme. Tyto přírůstky se snažíme prezentovat na výstavách, ve stálé muzejní expozici a propagačních tiskovinách muzea.

Posledním konaným ročníkem byla soutěž Řemeslo a Umění ve skle v roce 2012, další ročník soutěže bude vyhlášen v roce 2016. K posunu o jeden rok došlo v souvislosti s převzetím spolupořadatelství Mezinárodních sklářských sympozií, která se také jako trienále konají v ten samý rok. Tímto chceme zaměřit plnou pozornost odborníků, ale i laické veřejnosti a návštěvníků muzea na tuto výjimečnou akci.