Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

PLÁN VÝSTAV A AKCÍ V ROCE 2022

do 30. 1. 2022 INTERNATIONAL GLASS SYMPOSIUM NOVÝ BOR 2021
26. 2. – 22. 5. 2022 ILJA BÍLEK
18. 5. 2022 MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
28. 5. 2022 MUZEJNÍ NOC
18. 6. – 2. 10. 2022 ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2022
10. – 18. 9. 2022 EHD – DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
 22. 10. 2022 – 31. 1. 2023 FRANTIŠEK JUNGVIRT
10. – 11. 12. 2022 VÁNOCE V MUZEU – program pro děti a rodiče

Změny programu vyhrazeny.