Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu

logo PL1      logo PL

Z Operačního programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou na roky 2007-2013, který vyhlašuje Evropská unie, město Nový Bor jako vedoucí partner realizuje projekt „Oživení česko-polské sklářské tradice pro rozvoj cestovního ruchu“. Sklářské muzeum v Novém Boru, které je organizační složkou města Nový Bor, a Krkonošské muzeum v Jelení Hoře již delší dobu společně propagují zachování tradiční sklářské výroby v česko-polském příhraničním regionu a její využití pro rozvoj cestovního ruchu. Protože v minulých letech došlo k výraznému omezení sklářské výroby, obě muzea řeší problémy spojené s uchováním výrobků, technologií a dalších materiálů důležitých pro zachování tohoto kulturního dědictví.

V novoborském muzeu to byly především prostorové problémy, které eliminovalo vybudování propojovací stavby mezi stávajícími objekty muzea čp. 105 a čp. 106 v muzeum přístavbapodobě dvoupodlažní budovy i s využitým podkrovím. Zde již je možno rozvíjet společně s polským partnerem i množství měkkých aktivit, směřujících k rozvoji cestovního ruchu a oživení sklářské tradice jako jsou stálé a periodické výstavy, multimediální prezentace, projekce filmů a publikace dokumentující a prezentující dědictví regionu. K tomu účelu se také uskutečnily konference na české i polské straně  a společná pracovní setkání projektového týmu. V rámci realizace projektu bylopro Krkonošské muzeum v Jelení Hoře pořízeno muzejní vybavení jako jsou vitríny, osvětlení a také zařízení pro multimediální prezentace. Sklady a pracovna byly vybaveny regály, technikou a zařízením pro konzervaci, měření a zabezpečení historických sbírek. Pro rozvoj cestovního ruchu a lepší informovanost byly vytisknuty česko – polské brožury o obou muzeích, průvodce sklářským přeshraničním regionem a byly natočeny 3 české a 3 polské krátké filmy o mizejících sklářských technikách. Tyto filmy jsou prezentovány na DVD, která jsou zdarma k dispozici v obou muzeích. Současně byly vytvořeny průběžně inovované  internetové stránky.

Fyzická realizace projektu započala v květnu 2010 a byla ukončena v březnu 2013. I poté však pokračují vzájemná setkávání obou partnerů, ze kterých vyplývají další návrhy podporující přeshraniční spolupráci k propagaci sklářského průmyslu v našem regionu. Náklady na realizaci české strany tohoto projektu činily 22.586.000 Kč, z dotačních prostředků bylo hrazeno 20.327.000 Kč, vlastní podíl města Nový Bor, který byl vedoucím partnerem tohoto projektu, činily za celou dobu realizace projektu částku 2.258.000 Kč.