Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

Krkonošské muzeum v Jelení Hoře

logo PL1                 logo PL

V roce 1880 byla v Jelení Hoře založena Krkonošská společnost (Riesengebirgsverein – RGV), jejíž činnost se zaměřovala především na shromažďování a muzeumochranu historických a uměleckých památek regionu. Brzy poté, již v roce 1888, založila tato společnost muzeum. V letech 1912–1914 byla postavena nová budova v Jelení Hoře, určená přímo pro muzeum. Pod názvem Muzeum Krkonošské společnosti bylo slavnostně otevřeno v dubnu roku 1914. Počet sbírek trvale rostl a stálá návštěvnická trasa byla obohacena o expozici věnovanou Krkonoším. V roce 1938 muzeum změnilo svůj název na Sudetské muzeum. Během druhé světové války a první léta po jejím skončení sloužilo jako úložiště uměleckých děl. Do roku 1952 z něj byly odebrány, do různých muzeí v Polsku, tisíce předmětů. V padesátých letech muzeum sbírky uspořádalo a v podstatě tak zahájilo činnost dnešního regionálního muzea v Jelení Hoře. Od roku 1975 neslo muzeum oficiální název Regionální muzeum, což vymezilo jeho postavení jako instituce nadřazené pro jiná místní muzea. Reorganizací struktury bylo postupně vytvořeno několik poboček. Od začátku roku 1999 je muzeum Místní kulturní institucí Dolního Slezska. Podle nového statutu v roce 2001 změnilo svůj název na Krkonošské muzeum v Jelení Hoře. Více o muzeu zde

Aktuálně z Krkonošského muzea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec 2015 – KICZURA LOUIS

(1934-2015) – polský umělec-umělec zabývající se uměleckým sklem, profesor na Akademii výtvarných umění ve Vratislavi. V roce 1960 vystudoval Akademii výtvarných umění ve Wroclawi u prof. Stanislaus Dawski. Ve stejném roce na jeho alma mater začal učit. V roce 1965 byl na stáži ve sklárně Venini v Muranu. Podílel se na mezinárodních workshopech a sympoziích skla. V roce 1992 se stal uměleckým kurátorem  XIII. celostátního sklářského plenéru v Stronie Slaski.


 listopad 2015 – WLADYSLAW CZYSZOŃ

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí Wladyslaw Czyszczonia, sklářského výtvarníka a grafika, spojeného s Jelenia Gora, dlouhodobý učitel školy umění.  Narozen 02.4.1941 v Łętownia, zemřel 15. listopadu 2015 ve městě Jelenia Góra.) – Umělec spojený s uměleckým sklem, absolvent ve Vratislavi a Fakulty keramiky skla na Akademii výtvarných umění, člen Sdružení výtvarných umělců. Působil jako pedagog na Vysoké škole výtvarných umění v Cieplicach (jako kreslení učitel skla a později kresbu, malbu a designu). V roce 2012 mu byla udělena stříbrná medaile Gloria Artis – Vzhledem k tomu ministr kultury a národního dědictví.

 


 

září 2015 – VLADIMÍR KLEIN – SKLO

červen 2015 Výstava prezentuje unikátní skleněné plastiky tvořivého českého umělce. Ten vědomě pracuje s barvou, texturou, průhledností a lesklými povrchy. Abstraktní, sochařské formy kontemplativního přírody umožňují zamyšlení, obdivu pro krásu okolního světa, tak jak je vykládán pomocí skleněné plastiky. Výstava také zdůrazňuje projektovou činnost Vladimíra Kleina spojenou s firmou Crystalex v Novém Boru.

 

 

 


červenec 2015 – BARBARA IDZIKOWSKA – SPÍCÍ

červenec 2015Výstava je výsledkem autorčiných uměleckých rezidencí ve Spojených státech v roce 2013 – The John Michael Kohler Arts Center ve Wisconsinu a studiu The Corning Museum of Glass v Novém Yorku . Spící … Titul je skleněná plastika v životní velikosti, která nastiňuje tvar ženského těla. Instalace připomíná spící princeznu, krásnou ženu nevědomky čekající na probuzení. To je také opakující se téma děl Barbara Idzikowski žena a ženství.

 

 


 

únor 2015 – Z JELENÍ HORY DO JAKUŠIC – procházka po stopách bývalého sklářského průmyslu

únor 2015Na setkání muzejního spolku Vás rádi uvítáme v neděli 1. února v 11:00. Přednášet bude pan Miszczyk Thomas – vedoucí katedry archeologie. Vstupné zdarma.

 

 

 

 


 

leden 2015 – ANIMAL PLANET

leden 2015Přijměte pozvání Krkonošského muzea do světa sklářského umění při příležitosti Evropského festivalu skla, který je organizován od roku 2012. Za podpory: BB a Nadace Galerie Fly v úzké spolupráci s městem Vratislavi a Akademií výtvarných umění.

 

 

 


 

prosinec 2014 – VISION OF GLASS

prosinec2014mezinárodní výstava studentů a absolventů Fakulty keramiky a skla Akademie výtvarných umění ve Wroclawi

 

 

 

 

 

 


 

listopad 2014 – REMANENTY

listopad 2014od 3. listopadu do 25. ledna 2015 představí Krkonošské muzeum v Jelení Hoře dílo jednoho z nejvýznamnějších polských umělců  George Dudy–Player (1941-2004). Kurátorkou výstavy je dcera umělce – Agata Duda–Player.

 

 

 

 

 


 

 

říjen 2014 – Nové přírůstky 2014

říjen2014c říjen2014d říjen2014b říjen2014a

 

 

 

 

 

Nákup Slezské sbírky skla Krkonošského Muzea v Jelení Hoře. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury a národního dědictví a Dolnoslezského maršála se jelenohorská sbírka uměleckého skla se zvýšila o čtyřicet akvizic slezské výroby provedené v letech 1840 – 1940 za použití různých technik výroby a zdobení skla. Jedná se o sklo původem ze tří skláren: Karlsthal a Josephine ve Szklarska Poreba a Fritz Heckert firem v Piechowicích. Představují stylistickou éru: biedermeieru, historismu a secese a Art Deco. Jedná se o objekty s vysokou úrovní technologie, dekorativní a umělecké. Dokonale zapadají do charakteristik sbírek muzea. Slezská sbírka skla  je z poloviny devatenáctého století. Poskytuje doklad o úžasné zručnosti starých mistrů, včetně Alexandra Pfohla (zakladatel hutí Josephine) a Moritze Finsche, malíře skla, působícího v Piechowicích.


srpen 2014 – Informace pro návštěvníky

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás informovat, že Dům Hauptmannů ve Szklarske Porebě ul. 11. listopadu bude od 11.8.2014 do 31.10.2014 bude pro návštěvníky z důvodu rekonstrukce uzavřen. Vstup do parku Ducha hor je beze změny. Omlouváme se za vzniklé potíže.

 

 


 

 

červenec 2014 – Epidemie-Ohnisko

Plakat_A3_MKPřijměte pozvání do Krkonošského muzea v Jelení Hoře na další výstavu sklářského umění. Tentokrát to je monografická výstava polské umělkyně Moniky Rubaniuk. Výstava je přístupna od 1. července do 10. srpna 2014.

 

 

 

 

 


 

 

červen 2014 – Nejnovější nabídky zajímavých vzdělávacích akcí muzea

Krkonošské muzeum pro Vás opět připravilo zajímavou nabídku vzdělávacích akcí. Kompletní nabídku naleznete zde

 

 

 


 

květen 2014 – Stálá výstava o historii Jelení Hory a regionu

květen 2014Zveme všechny k návštěvě historické stálé expozice Jelení hora a region.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

duben  2014 – 100 LET budovy Krkonošského muzea v Jelení Hoře

duben 2014