Broušené sklo
Hutní sklo
Malované sklo
Ryté sklo
Sbírky skla

Cesty tradičních řemesel-popis projektu

EFRE_tsch_gr_rgb_72dpi                 Logo_Ziel-3

Projekt „Cesty tradičních řemesel“ byl realizován v letech 2013-2014. Na tomto projektu  Město Nový Bor spolupracuje s obcí Grossschönau i s Německým muzeem froté a damašku (Deutsches Damast und Frotiiermuzeum).

V rámci tohoto projektu byly na české straně rekonstruovány hrobky německých sklářských rodů Ladischů a Hantychů, byl pořízen mobiliář do depozitáře Sklářského muzea v Novém Boru, byla vybudována naučná skleněná stezka o 17-ti zastaveních v Novém Boru, proběhla instalace putovní výstavy o sklářském řemeslu v Čechách a textilním řemeslu v Sasku a vzájemná výměna této přeshraniční výstavy.

Na německé straně bylo vybudováno bezbariérové sociální zázemí pro návštěvníky Německého muzea froté a damašku, rovněž i na saské straně byla vytvořena naučná stezka o textilním řemesle a instalována putovní výstava a historii textilnictví v regionu Grossschönau.

Celkové předpokládané náklady tohoto česko – saského přeshraničního projektu jsou plánovány ve výši 399.000 Euro, schválená dotace činí 352.000 Euro. Projekt je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko Cíl 3 / Ziel 3.

Zakončení projektu

434e2a817eDne 20.listopadu 2014 jsme se setkali s partnery abychom uzavřeli projekt „Cesty tradičních řemesel“. U kávy, čaje a koláče jsme zhodnotili společný projekt a prodiskutovali možnosti další spolupráce. Poté jsme si na místě prohlédli zrealizované projektové výstupy. Děkujeme všem účastníkům za jejich dobrou a přínosnou spolupráci, na které se můžeme stavět.

Dny evropského dědictví

ehd_logo_jpgDny evropského dědictví ( European Heritage Days, dále EHD ) každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Téma  roku 2014 bylo: Návraty ke kořenům

Sklářské muzeum Nový Bor bylo pro veřejnost otevřeno o víkendu 13. – 14. září 2014 od 9:00 do 17:00. Vstup byl zdarma.

V rámci Dnů evropského dědictví  představilo sklářské muzeum od 13. září 2014 novou putovní výstavu „Cesty tradičních řemesel“, která vznikla jako výsledek spolupráce měst Nový Bor a Großschönau. Výstava mapuje sklářské a textilní řemeslo prostřednictvím textu a doprovodných fotografií. V muzeum mohli návštěvníci získat rovněž mapu nově vzniklé naučné stezky „Po stopách sklářského řemesla“.

EHD 2014 plakát

Cílem Dnů evropského dědictví je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže
a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě – to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví ( EHD – European Heritage Days )  jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

Putovní výstava v Görlitz

Textilní obec Großschönau (Německo) a novoborské sklářské muzeum spolupracují v rámci přeshraničního projektu Cíl3/Ziel 3- „Cesty tradičních řemesel“.  Aby vzbudila zvědavost a upozornila na tradiční řemeslné tradice, připravila společnou, dvojjazyčnou panelovou putovní výstavu v česko-saském regionu s názvem „Tradiční řemesla“ , která umožní krátké seznámení s jedinečnými uměleckými řemesly naší společné historie a současnosti.   Großschönau Vás zve k návštěvě své „Jedinečné textilní historie“ a Nový Bor představuje různé zušlechťovací techniky výstavou „Sklo- víc než jen řemeslo“.

Od 11.08.14 až do 29.08.14 je naše společná putovní výstava k vidění ve foyer zemského úřadu v Görlitz.

 

Rollup klein Foyer klein Ansicht klein

PREZENTACE SKLÁŘSKÉHO MUZEA V GROßSCHÖNAU

V květnu 2014 vrcholil společný projekt měst Nový Bor a saského Großschönau s názvem „Cesty tradičních řemesel“. Tentokrát po úspěšném otevření naučné stezky v Novém Boru v pátek 16. května se pokračovalo prezentací Sklářského muzea Nový Bor v Německém muzeu damašku a froté v Großschönau. Již při dubnové přednášce zde v Novém Boru byl zřejmý veliký zájem české veřejnosti. Z tohoto důvodu po dohodě s německými partnery zajistila Petra Svobodová-Nemleinová, vedoucí turistického informačního centra, vypravení zájezdového autobusu na chystanou květnovou přednášku v saském historickém centru výroby damašku a froté.

Na programu byla prezentace novoborského sklářského muzea ředitelky Petry Ajšmanové a odborná přednáška o historii tkalcovství v Horním Sasku ředitelky tamního muzea Ute Hultsch. Navíc připravilo muzeum v Großschönau prohlídku kostela, jehož historie, stejně tak jako celého města, je spojena i s českými exulanty, kteří přišli v druhé polovině 17. století při rekatolizaci Čech a Moravy po 30. leté válce.

Přednáška o historii významných sklářských firem na Novoborsku

V rámci projektu „Cesty tradičních řemesel“ připravilo Sklářské muzeum Nový Bor ve čtvrtek 3. dubna 2014 v Navrátilově sále přednášku o historii významných sklářských firem na Novoborsku. Na 70 hostů, mezi kterými byli studenti místní vyšší odborné školy sklářské a střední školy, členové České sklářské společnost, odborní pracovníci Vlastivědného muzea v České Lípě ale i laická veřejnost, si vyslechlo poutavé, populárně naučné vyprávění bývalé ředitelky sklářského muzea Evy Ranšové o zajímavých firmách spojených s výrobou a rafinací skla. Nechyběla ani obrazová dokumentace porovnávající historii a současnost. Návštěvníci si tak mohli utvořit ucelený přehled o vývoji sklářského průmyslu v Novém Boru, což bylo přínosné především pro mladé posluchače. Neméně zajímavá byla také prezentace Německého muzea damašku a froté v Großschönau prostřednictvím jeho ředitelky Ute Hultsch, která vzbudila v přítomných velký zájem o tuto instituci. Celou akci moderovala ředitelka Sklářského muzea Petra Ajšmanová, která posluchače seznámila s probíhajícím projektem a jeho dosavadními výstupy a pozvala na další plánované akce obou muzeí a informačních center. Velký dík za přípravu a realizaci akce patří naší kolegyni Magdaléně Váchalové.